Lukk vinduet

Fullmakt for reisende under 18 år

Reisende mellom 12 år og 18 år må ha skriftlig tillatelse fra foresatte for å kunne reise på egen hånd. Fullmakten fremlegges ved bestilling eller ettersendes snarest mulig.

Kopi av fullmakten må tas med på reisen da legitimasjon kan kreves fremlagt ved innsjekking på flyreisen eller på hotellet. Den som bestiller på vegne av andre er ansvarlig for at eventuelle mindreårige i følget har nødvendig samtykke for reisen. Ving kan ikke ta ansvar for kontroll av de opplysninger som fremkommer. Foresatte må også gjøre seg kjent med Reisevilkårene og informasjonen om reisemålet på ving.no eller i katalogen.

Vi oppfordrer alle til å sende en innscannet fullmakt pr e-post til info@ving.no eller på fax nr. 23155810

Last ned og skriv ut fullmakten

Dersom barn/ungdom under 18 år skal reise med andre voksne enn sine foreldre/foresatte, gjør vi oppmerksom på at enkelte av våre destinasjoner krever skriftlig dokumentasjon fra foreldrene om at de kan reise med andre voksne. For ytterligere informasjon vennligst ta kontakt med nasjonale myndigheter (f.eks. ambassade og/eller konsulat).

Barn under 12 år som reiser alene - Unaccompanied minor (UM)

Generelt gjelder det at barn må være minst fem år for å få reise på egen hånd. For barn mellom fem og elleve år tilbyr de fleste flyselskap assistanseservice (UM). Kravet er da at to navngivne personer leverer og henter barnet på flyplassene. Noen flyselskap tilbyr også assistanse for barn opp til 15 år, så lenge de har kapasitet til det.

Denne tjenesten er normalt gratis men kan variere fra flyselskap til flyselskap. Assistanseservice innebærer at barnet blir tatt hånd om før flyreisen og ledsages til flyet. Barnet får gå om bord før de andre passasjerene og får som regel sete lengst frem i flyet.

Ved ankomst finnes det personal på plass som møter barnet ved utgangen, og leverer barnet til den personen som er angitt på UM-formularet. Den som henter må kunne legitimere seg.

Barn som reiser alene får ekstra hjelp ved en forsinkelse eller andre hendelser.

Kontakt info@ving.no med informasjon om bookingnummer, alder og øvrige opplysninger snarest mulig etter bestilling og senest 1 uke ( 5 arbeidsdager) før avreise.

Lukk vinduet